Jag har studerat och arbetat inom komplementär- och Alternativmedicinen i 40 år. Jag har behandlat, undervisat, föreläst och väglett vuxna och barn i grupp och individuellt i hälsa, meditation, avslappning,       .                                                                Min övertygelse är att komplementärmedicinen och skolmedicinen kommer att ha gott samarbete i framtiden, vilket medför att klienter/patienter har större valmöjlgheter att kombinera dessa former av hälsoarbete.
 
Vid tidiga tonåren började jag intressera mig för yoga. Under ca. 5 år utövade jag Hatha Yoga under ledning av Eugenia Basilewsky. Hon startade Yoga Light Center i Stockholm.                                                                                                                         Förslag på hälsoverktyg för ex. återhämtning och välbefinnade: Klassisk Homeopati, Kraniosakral biodynamisk behandling, Öronakupunktur/NADA, Frekvensterapi, Meditation, Hatha Yoga, Samtalsterapi,  Kost med ekologiska/KRAV råvaror, kontinuerlig kartläggning av kroppens näringsstatus, Motion. 
Meditation i vardagen skapar ett mer insiktsfullt vardagsliv  och god hälsa.
                                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicinska studier vid Uppsala Biomedicinska Centrum, Lärare: Jan Westman, professor, Lars Eriksson, Patolog,    Tommie Olsson, Läkare
Medicinska studier vid AGI
Homepat Nordiska Hahnemanns Institutet, under ledning av Anita Back
Fortbildning i Klassisk Homeopati under ledninga av Alfred Geuken, Gunnar Jansson, George Vithoulkas, Öyvind Hafslund, Erik van Woensel.
Zonterapeut vid AGI, i utbildningen ingick öronakupunktur, ortobionomi, metamorfosmetoden.
Intuitive-Avslappningsmassör vid AGI
Öronakupunktur/Nada under ledning av Kajsa Landgren
Meditationslärare under ledning av Katarina Lundblad, Levnu
Kraniosakralbiodynamisk terapeut under ledning av Christer och Jörgen Tranberg, Richard Holding, Mikael Kern, Michael Shea, Margareta Svantesson.
Terapeut i Frekvensterapi Bioresonans, spooky: under ledning av Ola Hedlund
Andningsinstruktör vid AGI under ledning av Boris Aranovich
Kurser: Lymfmassage/dränage Yvonne Olsson (enl. Dr. Vodders teorier), Reiki Healing Eva Billberg, Chakraflödes massage och Chakrabalansering enl. Ambres under ledning av Annika Waldenström, Eduras grundkurs i kinesiologiska tester.
Certifierad hårmineralanalys terapeut: under ledning av Sture Thorngren, Ulrika Sunnerheim/Dahlman

                                         INNEHAR ANSVARSFÖRSÄKRING
                                                 Svenska Homeopaters                                         Riksförbund

                                        KAM                                                                                             Kommittèn för                                                                        komplementär och alternativ medicin