BEHANDLINGAR

Detta är komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer. Hälsa är ett naturligt liv som innebär någonting mer än frihet från besvärande symtom - det är ett vitalt och harmoniskt liv som ger livsenenergi, glädje och kraft.                        En god hälsa innebär också ökad motstånds kraft mot stress, infektioner och andra yttre störningar etc.                        Norrskensmottagningens målsättning är att du som bokar tid för behandling och analyser kan uppnå hälsa på många olika nivåer.                                                                                                                                                                                                               Vid behov rekommenderar jag alltid klienten att uppsöka läkare, tandläkare, psykolog, annan terapiform, eller något annat  professionellt stöd utöver de Komplementär- alternativmedicinska behandlingsformer och analyser. Komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer kan vara ett komplement till sjukvården inte som någon ersättning.

Övriga behandlingsformer:
Frekvensterapier: Relaxation, Millimetervågsterapi, SEBEL-ljusbehandling
Singlettsyreenergi: Kan kombineras med andra terapier. Du kan boka en tid för enbart för singlettsyreenergi behandling

Så här går en konsultation till:
1. Fyller i ett formulär
2. Noggrann anamnes
3. Behandling
4. Sammanställning av formulärsvaren, anamnesen och behandlingen
 

kraniosakral-biodynamisk  terapi

Behandlingen stödjer kroppens egen naturliga läkningsprocess och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det är en varsam metod som har visat sig effektiv för fysiska, emotionella, mentala obalanser och terapeuten behandlar kroppens medfödda förmåga till hälsa. Vår kropp består till stor del av vätska. Vätskan har subtila våglika mycket långsamma rörelser. Rörelsen påminner om vår andning, som kommer och går. Förståelsen om hur man kan arbeta med mekanismen hos denna långsamma våg- eller andningsliknande rörelse, kommer ur en djup kunskap om anatomi, embryologi och om rörelse i vätska. Ett observerande, icke värderande synsätt är alltid viktigt. När dessa rörelser rör sig optimalt ökar möjligheten till hälsa och välbefinnande.  

klassisk homeopati

Är en vetenskaplig behandlingsmetod som har visat sig hjälpa kroppen till självläkning. Homeopaten ordinerar ett homeopatiskt medel som är individuellt utvalt utifrån klientens fysiska såväl som mentala och känslomässiga symtom. Grundprincipen inom homeopatin,                                                             Similia Similibus Curentur:                          Lika botar lika                                                    Strikt individ anpassat                                Potensering                                                              Djur behandlas mycket framgångsrikt med homeopatiska medel

öronakupunktur /NADA / zonterapi

Öronakupunktur: Örat har reflexpunkter som motsvarar kroppens organ, extremiteter, leder m.m. Då reflexpunkterna har stimulerats har det visat sig ha fin effekt på olika besvär i kroppen.
Öronakupunktur/ Nada:  En standardiserad form av öronakupunktur och är en alternativ  behandling vid stress, sömnsvårigheter, oro och beroende problematik.

Zonterapi: Är en behandlingsform på fot och underben. Foten och underbenet är uppdelat i zoner där varje zon motsvarar en del av kroppen. Terapeuten undersöker med lätta tryck på de olika zonerna för att skapa sig en vägledning till behandling.