BEHANDLINGAR

Detta är komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer för bl.a avslappning och återhämtning.                   God hälsa kan ge frihet från besvärande symtom, t.ex smärta och stress som i sin tur kan leda till ett liv med stark livs, -energi, -kraft -glädje och även ökad motståndskraft mot andra yttre störningar etc.                                                                         Norrskensmottagningens målsättning är att du som bokar tid för behandling och analyser kan uppnå bättre hälsa och välbefinnande.                                                                                                                                                                                                  Vid behov rekommenderar jag alltid klienten att uppsöka läkare, tandläkare, psykolog, annan terapiform, eller något annat  professionellt stöd utöver de Komplementär- alternativmedicinska behandlingsformer och analyser. Komplementär- och alternativmedicinska behandlingsformer kan vara ett komplement till sjukvården inte som någon ersättning.              

Övriga behandlingsformer:
Frekvensterapier: Bioresonans/Oberon, Relaxation, SEBEL-ljusbehandling


Så här går en konsultation till:
1. Noggrann anamnes
2. Behandling
3. Sammanställning av anamnesen och behandlingen
 

kraniosakral-biodynamisk  behandling

Behandlingen stödjer kroppens egen naturliga läkningsprocess och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det är en varsam metod som har visat sig effektiv för fysiska, emotionella, mentala obalanser och terapeuten behandlar kroppens medfödda förmåga till hälsa. Vår kropp består till stor del av vätska. Vätskan har subtila våglika mycket långsamma rörelser. Rörelsen påminner om vår andning, som kommer och går. Förståelsen om hur man kan arbeta med mekanismen hos denna långsamma våg- eller andningsliknande rörelse, kommer ur en djup kunskap om anatomi, embryologi och om rörelse i vätska. Ett observerande, icke värderande synsätt är alltid viktigt. När dessa rörelser rör sig optimalt ökar möjligheten till hälsa och välbefinnande.  

homeopati

Är en vetenskaplig behandlingsmetod som har visat sig hjälpa kroppen till självläkning. Homeopaten ordinerar ett homeopatiskt medel som är individuellt utvalt utifrån klientens fysiska såväl som mentala och känslomässiga symtom. Grundprincipen inom homeopatin,                                                             Similia Similibus Curentur:                          Lika botar lika                                                    Strikt individ anpassat                                Potensering                                                              Djur behandlas mycket framgångsrikt med homeopatiska medel

  zonterapi

Zonterapi: Är en behandlingsform på fot och underben. Foten och underbenet är uppdelat i zoner där varje zon motsvarar en del av kroppen. Terapeuten undersöker med lätta tryck på de olika zonerna för att skapa sig en vägledning till behandling.