KURSer: meditation, AVSLAPPNING,                     


Meditation: Utövas i stillhet och aktivt i rörelse, inkännande såväl som utlevande. Meditation att stanna upp, ta ett steg tillbaka, observera det pågående, se och förstå är ett skeende.                                                                                                    Träna att uppmärksamt iaktta och observera kroppen, tankar, känslor och andra meditationsobjekt. Syftet med hälsosam meditation: steg för steg, ögonblick för ögonblick leder det naturligt framåt och till utveckling.                                      Tränng i hälsosam uppmärksamhet och medkänsla leder så småningom till en annan nivå.                                                                                                                              (En annan nivå kan vara att fortsätta träna sann mindfullness med ex.vis lärare med djup insikt och lång erfarenhet i Vipassana meditation.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
               Kurs i olika Avslappningsformer för vuxna och barn:                    
 
       Avslappning kan ge närvaro, lugn m.m. Alla kan utöva avslappning                                    oavsett ålder, kön, livsåskådning eller funktionshinder.

 

                                   

                                                KURS
                                                                                                                                     

                   -------------------------------------------------------------------------
Kurs: Insiktsmeditation, guidade tysta stillasittande-, rörelse-, gående meditationer.
Plats:
 
Datum: 
Tid: 10.00 - 15.00
Kostnad: 750:-
Meditationsledare: Gun Vikström Jönsson,                                                          Mobil: 070 544 38 53
Mail: ignition@telia.com
                    ........................................................................................

Kurs: Meditation
Är ni en grupp på 6-15 personer kommer jag till er och håller kursen.