FREKVENSANALYSER OCH BEHANDLING

Blodtryck och puls med parametrar.
 

ALFA-analys: Visar aktiviteten i  människans  reglerings-system i kroppen, tillståndet hos våra inre resurser och hur laddad kroppen är med energi.                                 ALFA-energi: Mäter och visar kraften i kroppens energetiska struktur, energisystem såsom: meridianer, chakror och auran. Jag sammanställer alla ALFA- analys och ALFA-energi parametrar och därefter går vi igenom resultaten tillsammans. Programmet innehåller en individuell ljudfil utifrån dina analys resultatet. Ljudfilen får du med dig hem och lyssnar på denna vissa tider under dygnet.                                                                                          I hälsoanalysen ingår även blodtryck, PH-värde, Jodtest, Zinktest, och Lungkapacitetstest: PEV och FEV.

                         ..................................
Då analyserna och testerna är klara sammanställer jag alla delar av hela  hälsoanalysen, därefter går vi igenom tillsammans resultaten.                                                         Din personliga analys rapport kan innehålla individuella förslag på kost, hur du kan förstärka dina inre hälsoresurser och var du kan inhandla ekologiska produkter.
                        .....................................
Du kan även boka analyserna var för sig.
                         .....................................
Hårmineral analys: 
En håranalys kartlägger och är ett effektivt verktyg för att kontrollera näringsbalansen i kroppen och därmed skapa en bättre hälsa och välmående.                                          Alla vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer samspelar och har en viss inbördes relation och dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för god hälsa.
Kost är vad vi konsumerar och näring är vad vi behåller.     Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analys-rapport och visar vägen till förändring.
Människans livsstil påverkar hälsan.

Frekvensterapi/Oberon:
Frekvens scanning ger information om belastningar i kroppen, vilka mikroorganismer som stör kroppen m.m.
Frekvensterapi mot symtom / besvär som stress, allergi, rygg, mage/tarm öron/näsa, smärta m.m.
Frekvensterapi ett effektivt verktyg för att stärka sina inre hälsoresurser/kraften, kan förbättra funktioner i kroppen. vilket kan ge en känsla av bättre hälsa, balans och välmående.

Frekvensanalys / QRMA                                         Frekvensanalys är en enkel och tidssparande metod/verktyg för att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen.                                             Vi får ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitaminer, mineraler, aminosyror och co-enzymer.                                   Detta kan  vägleda till information om funktions status på organ i kroppen, mag/tarm m.m.

Frekvensterapi / Spooky                           Terapeuten tar en noggrann anamnes och därefter markeras de symtom och frekvenser som önskas utifrån anamnesen. De frekvenser som är i obalans i kroppen kan behandlas.

Frekvensterapi / Zapper                                 Zapper är tillverkad enligt Hulda Clarks ursprungliga schema.                                          Behandling mot parasiter, svamp m.m.              


Tungmetallstest: Med ett enkelt urinprov kan du göra testen. Du får svar inom 15 minuter. 

SEPARATA TESTER:
Test 1.

Du kan nu göra en separat test som visar om du är överkänslig för vissa matvaror, du kan då välja mellan 80,120 eller 200 matvaror. Testen skickas vidare till ett laboratorium i Seattle www.usbiotek.com
                  ---------------------------------------------

Dessa analyser och behandlingar ersätter inte skolmedicinska analyser och behandlingar