I HÄLSOanalysEN INGÅR FÖLJANDE analyser

Globus hjärt- kärl analys: Visar 20 olika parametrar. Då analysen är klar sammanställer jag alla delar av hela  analysen, därefter går vi igenom tillsammans resultaten Din personliga analys rapport kan innehålla individuella förslag på att förstärka dina inre hälsoresurser. 

ALFA-analys: Visar aktiviteten i  människans  reglerings-system i kroppen, tillståndet hos våra inre resurser och hur laddad kroppen är med energi.                                 ALFA-energi: Mäter och visar kraften i kroppens energetiska struktur, energisystem såsom: meridianer, chakror och auran. Jag sammanställer alla ALFA- analys och ALFA-energi parametrar och därefter går vi igenom resultaten tillsammans. Programmet innehåller en individuell ljudfil utifrån dina analys resultatet. Ljudfilen får du med dig hem och lyssnar på denna vissa tider under dygnet.                                                                                          I hälsoanalysen ingår även blodtryck, PH-värde, Jodtest, Zinktest, och Lungkapacitetstest: PEV och FEV.

                         ..................................
Då analyserna och testerna är klara sammanställer jag alla delar av hela  hälsoanalysen, därefter går vi igenom tillsammans resultaten.                                                         Din personliga analys rapport kan innehålla individuella förslag på kost, hur du kan förstärka dina inre hälsoresurser och var du kan inhandla ekologiska produkter.
                        .....................................
Du kan även boka analyserna var för sig.
                         .....................................
Hårmineral analys: 
Håranalys som ett effektivt verktyg att kontrollera näringsstatus. Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analysrapport

Tungmetallstest: Med ett enkelt urinprov kan du göra testen. Du får svar inom 15 minuter. 

SEPARATA TESTER:
Test 1.

Du kan nu göra en separat test som visar om du är överkänslig för vissa matvaror, du kan då välja mellan 80,120 eller 200 matvaror. Testen skickas vidare till ett laboratorium i Seattle www.usbiotek.com

Test 2.                                                                             Kinesiologiska tester                                                                 Du har nu möjlighet att testa dig kinesiologiskt / muskeltest t.ex metaller, svamp, parasiter m.m.